Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.01.2013 W sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 w sprawie powołania Komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na komputerach przenośnych. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. zarządzania kryzysowego. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 w sprawie powołania komisji do dokonania dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone” i „poufne”. Szczegóły
Artykuł 27.12.2012 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – druki Szczegóły
Artykuł 17.12.2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze informatyka. Szczegóły
Artykuł 17.12.2012 w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Toruńskiej 82B/4 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 13.12.2012 Przebudowa (skablowanie) linii napowietrznej nn 0,4kV wraz z budową złącza kablowego (Wypaleniska, gmina Solec Kujawski) Szczegóły