Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.12.2012 Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – druki Szczegóły
Artykuł 17.12.2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze informatyka. Szczegóły
Artykuł 17.12.2012 w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Toruńskiej 82B/4 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 13.12.2012 Przebudowa (skablowanie) linii napowietrznej nn 0,4kV wraz z budową złącza kablowego (Wypaleniska, gmina Solec Kujawski) Szczegóły
Artykuł 07.12.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki, w tym ochrony dóbr kultury i tradycji. Szczegóły
Artykuł 07.12.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadanie dotyczącego rozwoju sportu prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 07.12.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Szczegóły
Artykuł 07.12.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na letni wypoczynek. Szczegóły
Artykuł 05.12.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 05.12.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/64/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania zespołu do spraw planowania strategicznego. Szczegóły