Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.10.2012 w sprawie wprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 31.10.2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. realizacji inwestycji. Szczegóły
Artykuł 31.10.2012 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 Euro przez Gminę Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 31.10.2012 w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń pomieszczeń, będących w użytkowaniu Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 31.10.2012 w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń będących w użytkowaniu Szkoły Podstawowej Nr 4 i. Bojowników o Wolność i Demokrację w Solcu Kujawskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 31.10.2012 w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń będących w użytkowaniu Zespołu Szkół w Solec Kujawskim, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 31.10.2012 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 Euro przez Gminę Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 31.10.2012 w sprawie upoważnienia Dyrektora Wydziału Utrzymania Miasta Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń Szczegóły
Artykuł 31.10.2012 w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia. Szczegóły
Artykuł 31.10.2012 w sprawie dokonania przeglądu ankiet bezpieczeństwa osobowego. Szczegóły