Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.10.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa kanalizacji teletechnicznej na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w ramach projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski” Szczegóły
Artykuł 05.10.2012 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zrid – budowa ciągu dróg powiatowych: Solec Kuj.-Chrośna, Nowa Wieś Wielka – Leszyce – Dąbrowa Mała oraz Solec Kuj. – Nowa Wieś Wielka Szczegóły
Artykuł 03.10.2012 w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Programu Poprawy Bezpieczeństwa w mieście i gminie Solec Kujawski „Bezpieczna Gmina”. Szczegóły
Artykuł 03.10.2012 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 03.10.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 03.10.2012 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Artykuł 03.10.2012 w sprawie określenia podstawowych wskaźników do opracowania projektu budżetu gminy na 2013 rok Szczegóły
Artykuł 03.10.2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034 Szczegóły
Artykuł 03.10.2012 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2012 rok Szczegóły
Artykuł 27.09.2012 Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi Szczegóły