Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.11.2020 Uchwała Nr XXIII/204/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 30.11.2020 Uchwała Nr XXIII/203/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2027”. Szczegóły
Akty prawne 30.11.2020 Uchwała Nr XXIII/202/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.11.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. realizacji inwestycji Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 25.11.2020 Zarządzenie Nr V/167/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa kompleksu naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.11.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania zakładowej podczyszczalni ścieków na terenie Zakładu Uboju Drobiu P.D. Drobex Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim na samodzielną oczyszczalnię ścieków(…)r Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2024 Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Solec Kujawski na lata 2021-2025 Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2021 Szczegóły