Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2012 Budżet na 2012 i WPF na lata 2012 – 2034 Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Informator budżetowy Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Informacja z wykonania w 2011 roku Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budowa linii kablowych nn wraz ze złączami kabl. (ul. Powstańców, Solec Kujawski) Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budowa gazociągu średniego ciśnienia (Solec Kuj., ul.Toruńska) Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 od 23 czerwca 2010 r. do 19 października 2010 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – zmiana Uchwały Nr VI/49/99 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 marca 1999 r. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budżet Gminy na 2011 rok Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budowa linii kablowej nn 0,4 kV (Solec Kujawski, ul.Piaskowa-Średnia) Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Budowa oświetlenia gminnej drogi łączącej drogi wojewódzkie nr 249 i 394 wraz z przyłączem kablowym w Solcu Kujawskim Szczegóły