Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2012 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – ogłoszenia Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Informacje o realizacji zadań oświatowych w danym roku szkolnym Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zab. mieszkaniowej i usług rzem. ul. Średnia, Solec Kuj. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Zarządzenia – 2009 Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Biblioteka Publiczna Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Dane dotyczące wykonania budżetu jst oraz wykaz ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty, pomoc publiczna Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 MPZP – obowiązujące Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.06.2012 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług dla obszaru ograniczonego od północy rzeką Wisłą, od zac Szczegóły