Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.09.2020 Zarządzenie Nr V/141/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 30.09.2020 Zarządzenie Nr V/144/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi kancelarii Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.09.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśna, Strumykowa, Leona Wyczółkowskiego, Jerzego Buczkowskiego na terenie miasta Solec Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2020 Zarządzenie nr V/140/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 22 września 2020 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu Gminy na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 28.09.2020 Zarządzenie Nr V/142/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu oraz zasad działania Szczegóły
Akty prawne 24.09.2020 Zarządzenie Nr V/138/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Akty prawne 23.09.2020 Zarządzenie Nr V/139/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.09.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. nieruchomości w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2020 Podsumowanie do przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2020 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/184/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 września 2020r., o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Szczegóły