Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2027”. Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego Szczegóły
Akty prawne 20.11.2020 Zarządzenie Nr V/162/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 18.11.2020 Zarządzenie Nr V/165/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja i przebudowa budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców 7A w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 16.11.2020 Zarządzenie Nr V/164/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 16.11.2020 Zarządzenie Nr V/163/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 16.11.2020 Zarządzenie Nr V/155/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie nagrody jubileuszowej oraz odprawy pieniężnej dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Podsumowanie do przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/194/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 października 2020r., o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2020 Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły