Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Przetargi 02.09.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Chrośna, gmina Solec Kujawski nr ew. 153/12, o pow. 0,1638 ha. Szczegóły
Przetargi 02.09.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Chrośna, gmina Solec Kujawski nr ew. 153/10, o pow. 0,2020 ha. Szczegóły
Akty prawne 01.09.2021 Zarządzenie Nr V/83/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku. Szczegóły
Akty prawne 30.08.2021 Zarządzenie Nr V/82/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przydomowych kompostowników znajdujących się na terenie nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonych w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 30.08.2021 Uchwała Nr XXXII/255/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, działających na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 30.08.2021 Uchwała Nr XXXII/258/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 30.08.2021 Uchwała Nr XXXII/259/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Staromiejskiego Szczegóły
Akty prawne 30.08.2021 Uchwała Nr XXXII/257/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 394 Szczegóły
Akty prawne 30.08.2021 Uchwała Nr XXXII/256/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Paryskiej 3 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 Uchwała Nr XXXII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021 – 2024 Szczegóły