Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 15.09.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi kancelarii w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7 Szczegóły
Akty prawne 15.09.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej w Solcu Kujawskim przy ulicy Robotniczej 3 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.09.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. nadzoru właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 Szczegóły
Akty prawne 11.09.2020 Zarządzenie Nr V/132/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utworzenie strefy wypoczynku i zabawy przy ul. Adama Mickiewicza w Solcu Kujawskim w ramach projektu obywatelskiego pn.: „Strefa wypoczynku i zabawy” Szczegóły
Akty prawne 10.09.2020 Zarządzenie Nr V/131/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. nadzoru właścicielskiego Szczegóły
Akty prawne 10.09.2020 Zarządzenie Nr V/130/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. administracji budynkami mieszkalnymi Szczegóły
Akty prawne 10.09.2020 Zarządzenie Nr V/129/20 Burmistrza Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Szczegóły
Akty prawne 10.09.2020 Zarządzenie Nr V/128/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 08.09.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 08.09.2020 Oświadczenie majątkowe Pani Lidii Szefke – Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim w związku z upływem kadencji funkcji Dyrektora Szczegóły