Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.10.2020 Zarządzenie Nr V/151/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 19.10.2020 Zarządzenie Nr V/152/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.10.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granicy działek oraz tłocznią ścieków z kablem zasilającym w ulicy Średniej i Jagodowej”. Szczegóły
Akty prawne 14.10.2020 Zarządzenie Nr V/109/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia wytycznych dla funkcjonowania placów zabaw i siłowni plenerowych (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) stanowiących własność Gminy Solec Kujawski w trakcie epidemii COVID – 19 w Polsce Szczegóły
Akty prawne 13.10.2020 Zarządzenie Nr V/150/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia wytycznych dla funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie Gminy Solec Kujawski oraz znajdujących się przy nich rekreacyjnych obiektach o charakterze otwartym Szczegóły
Akty prawne 13.10.2020 Zarządzenie Nr V/146/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 1.10.2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 09.10.2020 Zarządzenie Nr V/147/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zarządzenia w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 09.10.2020 Zarządzenie Nr V/145/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 09.10.2020 Zarządzenie Nr V/149/20 Burmistrza Solec Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 08.10.2020 Zarządzenie Nr V/148/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. nadzoru właścicielskiego Szczegóły