Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.09.2020 Zarządzenie Nr V/139/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.09.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. nieruchomości w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2020 Podsumowanie do przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2020 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/184/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 września 2020r., o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2020 Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.09.2020 Uchwała Nr XXI/182/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15.09.2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024. Szczegóły
Akty prawne 22.09.2020 Uchwała Nr XXI/181/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15.09.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2020 Podsumowanie do przyjętego dokumentu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2020 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/185/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 września 2020r., o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2020 Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – część północna” w Solcu Kujawskim Szczegóły