Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.09.2020 Uchwała Nr XXI/186/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej i ulicy Toruńskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 Uchwała Nr XXI/188/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej w Solcu Kujawskim przy ulicy Robotniczej 3 Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 Uchwała Nr XXI/187/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 Uchwała Nr XXI/183/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.09.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. obsługi kancelarii w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7 Szczegóły
Akty prawne 15.09.2020 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej w Solcu Kujawskim przy ulicy Robotniczej 3 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.09.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. nadzoru właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 Szczegóły
Akty prawne 11.09.2020 Zarządzenie Nr V/132/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utworzenie strefy wypoczynku i zabawy przy ul. Adama Mickiewicza w Solcu Kujawskim w ramach projektu obywatelskiego pn.: „Strefa wypoczynku i zabawy” Szczegóły
Akty prawne 10.09.2020 Zarządzenie Nr V/131/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. nadzoru właścicielskiego Szczegóły
Akty prawne 10.09.2020 Zarządzenie Nr V/130/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. administracji budynkami mieszkalnymi Szczegóły