Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 04.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- dot. na wydobyciu kruszywa z rzeki Wisły w rejonie Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 03.09.2020 Zarządzenie Nr V/127/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.09.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:”Budowa parkingu – bazy technicznej dla ZGK Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.08.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Biuro Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.08.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. nadzoru właścicielskiego w Biurze Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.08.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. administracji budynkami mieszkalnymi w Wydziale Utrzymania Miasta Referat Gospodarczo-Techniczny Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2020 Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski – etap wyłożenia Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2020 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski – etap wyłożenia Szczegóły
Akty prawne 18.08.2020 Zarządzenie nr V/65/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 13.08.2020 Zarządzenie Nr V/126/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia Regulaminu dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły