Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2020 Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski – etap wyłożenia Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2020 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski – etap wyłożenia Szczegóły
Akty prawne 18.08.2020 Zarządzenie nr V/65/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 15 kwietnia 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 13.08.2020 Zarządzenie Nr V/126/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia Regulaminu dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.08.2020 Umorzenie postępowania, wszczętego na wniosek Enea Operator Sp. z o.o.z dnia 3 sierpnia 2020 r. w ramach zadania „Przebudowa stacji elektroenergetycznej WN/SN Solec Kujawski”. na działce nr ew. 883/3, obręb m. Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2020 Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2019r., WOO.610.21.2019.AT, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2020 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2019r., WOO.410.72.2019.AT, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2020 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2019r., NNZ.42.1.SK.7.2018.2019, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2020 Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski – etap uzgodnień Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2020 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego la gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski – etap uzgodnień Szczegóły