Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2020 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 19 lipca 2016r., WOO.410.290.2016.KB, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2020 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego cisnienia relacji PGE GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo na terenie Gminy Solec Kujawski, na terenie obrębu ewidencyjnego Wypaleniska, Makowiska oraz Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Zarządzenie Nr V/121/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Zarządzenie Nr V/119/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia terminu składu wniosków o przyznanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.08.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach zadania „Przebudowa stacji elektroenergetycznej WN/SN Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 04.08.2020 Zarządzenie Nr V/117/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczania udzielonych zaliczek Szczegóły
Akty prawne 04.08.2020 Zarządzenie Nr V/118/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Szczegóły
Akty prawne 31.07.2020 Zarządzenie Nr V/116/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie Nr V/115/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia „Planu działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021 w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 24.07.2020 Zarządzenie Nr V/114/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły