Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.08.2021 Uchwała Nr XXXII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 Uchwała Nr XXXII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, działających na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 Uchwała Nr XXXII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Osiedla Staromiejskiego Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 Uchwała Nr XXXII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 Uchwała Nr XXXII/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 394 Szczegóły
Akty prawne 20.08.2021 Uchwała Nr XXXII/…../21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Paryskiej 3 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Przetargi 20.08.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej nr ew. 1022/27, o pow. 0,5289 ha. Szczegóły
Przetargi 20.08.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej nr ew. 1022/26, o pow. 0,3474 ha. Szczegóły
Przetargi 20.08.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego przy ul. Boh. Września 4 wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz z ułamkową częścią gruntu. Szczegóły
Przetargi 20.08.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Tartacznej nr ew. 2837, o pow. 0,1188 ha. Szczegóły