Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.08.2020 Zarządzenie Nr V/118/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Szczegóły
Akty prawne 31.07.2020 Zarządzenie Nr V/116/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie Nr V/115/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia „Planu działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2021 w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 24.07.2020 Zarządzenie Nr V/114/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 24.07.2020 Zarządzenie Nr V/113/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.07.2020 Gmina Solec Kujawski ogłasza nabór na realizację usługi trenera aktywności fizycznej w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim” stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia Szczegóły
Akty prawne 20.07.2020 Zarządzenie Nr V/112/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Zarządzenie Nr V/73/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Solec Kujawski na lata 2021 -2023 Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Zarządzenie Nr V/107/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 17.07.2020 Zarządzenie Nr V/109/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia wytycznych dla funkcjonowania placów zabaw i siłowni plenerowych (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) stanowiących własność Gminy Solec Kujawski w trakcie epidemii COVID – 19 w Polsce Szczegóły