Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.07.2020 Zarządzenie nr V/37/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu, koordynującego uroczyste obchody świąt państwowych i lokalnych na terenie Gminy Solec Kujawski oraz określenia zakresu działania zespołu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Średniej i Jagodowej”. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2020 Zarządzenie nr V/104/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie powołania członków Rady Bibliotecznej działającej przy Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 10.07.2020 Zarządzenie nr V/103/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie powołania członków Rady Programowej działającej przy Soleckim Centrum Kultury w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 08.07.2020 Zarządzenie nr V/105/2020 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia V/98/20 Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała nr XX/180/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2024 Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Uchwała nr XX/179/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 07.07.2020 Zarządzenie nr V/100/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 06.07.2020 Zarządzenie nr V/101/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2020 Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Otorowo I” położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski (uzgodnienie PPIS z 24.06.2020r., NNZ.42.1.SK.2.2020) Szczegóły