Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 01.06.2020 Uchwała Nr XVIII/160/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i utworzeniu dwóch samorządowych instytucji kultury: Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.06.2020 Uchwała Nr XVIII/159/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Solec Kujawski bez względu na miejsce zamieszkania Szczegóły
Akty prawne 01.06.2020 Uchwała Nr XVIII/158/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.06.2020 Uchwała Nr XVIII/157/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Szczegóły
Akty prawne 01.06.2020 Uchwała Nr XVIII/156/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.06.2020 Oświadczenie majątkowe Iwony Konaszewskiej – Zastępca Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 01.06.2020 Oświadczenie majątkowe Beaty Rogowskiej – Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy złożone do 31.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Wiesława Nowaka – Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina złożone do 31.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Niedźwiedzkiej – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 złożone do 31.05.20 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Sebastiana Wryczy – Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły