Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.06.2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 26.06.2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 24.06.2020 Uchwała Nr XIX/171/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2020 Uchwała Nr XIX/170/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 23.06.2020 Zarządzenie Nr V/89/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia wytycznych dla funkcjonowania świetlic na terenie Gminy Solec Kujawski oraz znajdujących się przy nich rekreacyjnych obiektach o charakterze otwartym Szczegóły
Akty prawne 23.06.2020 Zarządzenie Nr V/78/2 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zawieszenia działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 23.06.2020 Zarządzenie Nr V/98/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr V/50/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/178/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy Szczegóły
Akty prawne 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/177/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie utworzenia mieszkań chronionych wspieranych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym Szczegóły
Akty prawne 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/176/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły