Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.06.2020 Uchwała Nr XIX/167/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Burmistrzowi Solca Kujawskiego wotum zaufania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2020 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – etap wyłożenia Szczegóły
Akty prawne 12.06.2020 Zarządzenie Nr V/93/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy Szczegóły
Akty prawne 12.06.2020 Zarządzenie Nr V/94/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie upoważnienie pracowników Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim do odbioru kopert zwrotnych oraz trybu ewidencjonowania / przechowywania kopert zwrotnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 12.06.2020 Zarządzenie Nr V/92/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 12.06.2020 Zarządzenie Nr V/91/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki na potrzeby wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 12.06.2020 Uchwała Nr XIX/…/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy Szczegóły
Akty prawne 12.06.2020 Uchwała Nr XIX/…/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie utworzenia mieszkań chronionych wspieranych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym Szczegóły
Akty prawne 12.06.2020 Uchwała Nr XIX/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie delegowania radnego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim do Rady Programowej działającej przy Soleckim Centrum Kultury w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 12.06.2020 Uchwała Nr XIX/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie delegowania radnego Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim do Rady Bibliotecznej działającej przy Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim Szczegóły