Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2020 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – częsć północna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.05.2020 Oświadczenie majątkowe Teresy Substyk Burmistrza Solca Kujawskiego złożone w dniu 6.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.05.2020 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego RM Barłomieja Czaki złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.05.2020 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2020r., WOO.410.56.2020.KB, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary – Lesna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.05.2020 Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 11 marca 2020r., NNZ.9022.1.78.2020, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary-Lesna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.05.2020 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2020r., NNZ.42.1.SK.1.2020, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary – Lesna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.05.2020 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary – Lesna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – etap uzgodnień Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.05.2020 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary – Lesna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 19.05.2020 Zarządzenie Nr V/74/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Solec Kujawski na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV – 2 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2020 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku metali ziem rzadkich oraz rozbudowie instalacji do przetwarzania rozpuszczalników palnych i niepalnych w zakresie montażu wyparki cienkowarstwowej do destylacji w Alpinus Chemia Sp. z o.o. Szczegóły