Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.06.2020 Uchwała Nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.06.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej podczyszczalni ścieków na terenie P.D. Drobex Sp. z o.o. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.06.2020 Oświadczenie majątkowe Lidii Szefke – Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 „Promyczek” złożone do 31.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.06.2020 Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Szalewskiej – Prezesa Zarządu Solmed Sp. z o.o. złożone do 29.05.2020 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.06.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej-piasku ze złoża „WYPALENISKA I” Szczegóły
Akty prawne 04.06.2020 Uchwała Nr XVIII/154/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29.05.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do rowów melioracyjnych będących w zlewni rowu soleckiego na terenie Parku Przemysłowym Etap II w Solcu Kujawskim… Szczegóły
Akty prawne 01.06.2020 Zarządzenie Nr V/83/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.06.2020 Uchwała Nr XVIII/166/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej” Szczegóły
Akty prawne 01.06.2020 Uchwała Nr XVIII/165/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem Szczegóły