Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.06.2020 Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do rowów melioracyjnych będących w zlewni rowu soleckiego na terenie Parku Przemysłowym Etap II w Solcu Kujawskim… Szczegóły
Akty prawne 01.06.2020 Zarządzenie Nr V/83/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.06.2020 Uchwała Nr XVIII/166/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej” Szczegóły
Akty prawne 01.06.2020 Uchwała Nr XVIII/165/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem Szczegóły
Akty prawne 01.06.2020 Uchwała Nr XVIII/164/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 01.06.2020 Uchwała Nr XVIII/163/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia statutów osiedli Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 01.06.2020 Uchwała Nr XVIII/162/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 01.06.2020 Uchwała Nr XVIII/161/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Regulaminu Targowiska przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.06.2020 Uchwała Nr XVIII/160/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i utworzeniu dwóch samorządowych instytucji kultury: Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.06.2020 Uchwała Nr XVIII/159/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Solec Kujawski bez względu na miejsce zamieszkania Szczegóły