Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 01.06.2020 Oświadczenie majątkowe Beaty Rogowskiej – Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy złożone do 31.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Wiesława Nowaka – Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina złożone do 31.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Małgorzaty Niedźwiedzkiej – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 złożone do 31.05.20 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Sebastiana Wryczy – Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Reginy Osińskiej – Dyrektora Soleckiego Centrum Kultury złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Krystyny Mikulskiej – Dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego złożone do 31.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Justyny Żebrowskiej – Dudek – Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich, Kierownika Urzędu stanu Cywilnego złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Iwony Lichockiej – Dyrektora Biblioteki Publicznej złożone do 31.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Heleny Składanowskiej – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 złożone do 31.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Aliny Kowalskiej – Skarbnika Gminy złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły