Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Justyny Żebrowskiej – Dudek – Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich, Kierownika Urzędu stanu Cywilnego złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Iwony Lichockiej – Dyrektora Biblioteki Publicznej złożone do 31.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Heleny Składanowskiej – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 złożone do 31.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Aliny Kowalskiej – Skarbnika Gminy złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Anny Filipiak – Kierownika sekcji świadczeń rodzinnych i spraw alimentacyjnych oraz świadczeń wychowawczych złożone do 31.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Anny Barskiej – Starszego Specjalisty Pracy Socjalnej – Koordynatora złożone do 31.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Rafała Kubiaka – Dyrektora Muzeum Solca złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Magdaleny Rudnej – Plewy – Sekretarza Gminy Solec Kujawski złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Cezarego Balla – Dyrektora Wydziału Utrzymania Miasta złożone do 31.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.05.2020 Oświadczenie majątkowe Hanki Stamm – Dyrektora MGOPS złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły