Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.06.2021 Uchwała Nr XXIX/237/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/246/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia mieszkań chronionych wspieranych oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/245/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/244/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/243/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/242/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/241/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2027” Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/240/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Akty prawne 31.05.2021 Uchwała Nr XXIX/239/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze Szczegóły
Akty prawne 28.05.2021 Zarządzenie Nr V/37/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej niejawnej po przeprowadzonej kontroli oraz przeglądzie dokumentów niejawnych na stanowisku ds. Przetwarzania Dokumentów Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły