Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 20.05.2020 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary – Lesna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – etap uzgodnień Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.05.2020 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary – Lesna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 19.05.2020 Zarządzenie Nr V/74/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Solec Kujawski na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV – 2 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2020 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku metali ziem rzadkich oraz rozbudowie instalacji do przetwarzania rozpuszczalników palnych i niepalnych w zakresie montażu wyparki cienkowarstwowej do destylacji w Alpinus Chemia Sp. z o.o. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku metali ziem rzadkich oraz rozbudowie instalacji do przetwarzania rozpuszczalników palnych i niepalnych w zakresie montażu wyparki cienkowarstwowej do destylacji w Alpinus Chemia Sp. z o.o. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.05.2020 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Alicji Żaguń złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.05.2020 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Marzanny Szewczyk złożone 30.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.05.2020 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Tadeusza Szczepańskiego złożonego do 30.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.05.2020 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Tomasza Rudnego złożone do dnia 14.05.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.05.2020 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Szymona Raczyńskiego złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły