Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 14.05.2020 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Dariusza Chojnackiego złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.05.2020 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Miejskiej Grażyny Bieniek złożone go 30.04.2020 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.05.2020 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Miejskiej Andrzeja Bąbki złożone do 30.04.2020 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2020 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – etap uzgodnień Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2020 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2020r., NNZ.42.1.SK.2.2019.2020, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2020 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 06 kwietnia 2020r., WOO.410.86.2020.AT, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2020 Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2020r., NNZ.9022.1.118.2020, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.05.2020 Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 12.05.2020 Zarządzenie Nr V/76/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę dróg gminnych: nr 051043C (ul. Łąkowa) od km 0+280 do km 0+746, nr 051061C (ul. Prosta) od km 0+000 do km 0+958, nr 051089C (ul. Zbożowa) od km 0+000 do km 0+736 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 11.05.2020 Zarządzenie Nr V/72/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły