Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2020 Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim, przebudowie dróg gminnych wraz z budową infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przebudowie oświetlenia ulicznego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2020 Decyzja o umorzeniu postępowania wszczętego na wniosek z dnia 29.01.2020, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn.: budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia ulicznego” oraz „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową infrastruktury pieszo-rowerowej w Solcu Kujawskim dla zadania pn.: ” Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „budowa parkingu- bazy technicznej dla ZGK Sp. z.o.o. w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.05.2020 Zarządzenie Nr V/75/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zniesienia czasowego zakazu prowadzenia sprzedaży na placach targowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 24.04.2020 Zarządzenie Nr V/69/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na: „Budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej fi 1000 zlokalizowanej w drogach gminnych nr 050859C oraz 050860C w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 24.04.2020 Zarządzenie Nr V/68/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na: „Budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zlokalizowanej w ul. Długiej w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim, przebudowie dróg gminnych wraz z budową infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przebudowie oświetlenia ulicznego w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2020 Zarządzenie Nr V/67/20 Burmistrza Solca Kujawskiego dot. skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.04.2020 Zamówienie z wolnej ręki na:Budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej fi 1000 w drogach gminnych w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzenie Nr V/132/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły