Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr V/62/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr V/61/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i rozliczenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr V/66/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie czasowego zakazu prowadzenia sprzedaży na placach targowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Uchwała Nr XVII/153/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Uchwała Nr XVII/152/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 15.04.2020 Zarządzenie Nr V/63/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Szczegóły
Akty prawne 10.04.2020 Zarządzenie nr V/46/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę zbiornika retencyjnego, odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz odcinka drogi gminnej nr 050859C w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 09.04.2020 Zarządzenie nr V/64/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku w spawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w okresie od 14 kwietnia do 17 kwietnia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 09.04.2020 Uchwała nr XVII/151/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za część 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 08.04.2020 Uchwała Nr XVII/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024 Szczegóły