Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.04.2020 Uchwała Nr XVII/…/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 08.04.2020 Uchwała Nr XVII/…../20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 za część 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 06.04.2020 Zarządzenie Nr V/59/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 03.04.2020 Zarządzenie nr V/60/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 2.04.2020 r. w sprawie czasowego zakazu prowadzenia sprzedaży na placach targowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 02.04.2020 Zarządzenie Nr V/57/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Solec Kujawski za 2019 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX – AGRO Sp. z o.o. w miejscowości Makowiska na działkach nr ew. 18/6, 18/7 i 18/8 obręb Makowiska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 30.03.2020 Zarządzenie Nr V/58/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 Zarządzenie Nr V/55/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 Zarządzenie Nr V/48/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. zamówień publicznych Szczegóły
Akty prawne 26.03.2020 Zarządzenie Nr V/56/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w okresie od 30 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Szczegóły