Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/139/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/145/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/138/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/137/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/147/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/150/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/149/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwala Nr XVI/144/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Toruńskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/143/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/142/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły