Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.08.2021 Zarządzenie Nr V/20/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2021 Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Solec Kujawski do roku 2030 Szczegóły
Akty prawne 02.08.2021 Zarządzenie Nr V/78/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. nieruchomości Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.07.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu montażowo-magazynowego central wentylacyjnych na dz. nr 922/4 i 924 oraz magazynu na dz. 919/8 przy ul. Powstańców Szczegóły
Akty prawne 20.07.2021 Zarządzenie Nr V/77/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 20.07.2021 Zarządzenie Nr V/76/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 16.07.2021 Zarządzenie Nr V/75/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na realizację usług trenera aktywności fizycznej w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim” Szczegóły
Przetargi 15.07.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego o g ł a s z a I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Solcu Kujawski przy ul. Długiej nr ew. 296/62, o pow. 0,0542 ha. Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.07.2021 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi demontażu starych drzwi i wykonania wraz z montażem nowych drzwi zewnętrznych Szczegóły
Przetargi 09.07.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego o g ł a s z a I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej , położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Granicznej nr ew. 817/39, o pow. 0,0019 ha. Szczegóły