Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.03.2020 Zarządzenie Nr V/44/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Zarządzenie Nr V/33/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji do zakwalifikowania do brakowania dokumentacji niearchiwalnych w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.03.2020 Zamówienie z wolnej ręki na kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 03.03.2020 Zarządzenie Nr V/176/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych Szczegóły
Akty prawne 28.02.2020 Zarządzenie Nr V/43/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim do sporządzania aktów pełnomocnictwa…. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 25.02.2020 Informacja o przeznaczeniu nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.02.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. zamówień publicznych Szczegóły
Akty prawne 21.02.2020 Zarządzenie Nr V/177/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 19.02.2020 Zarządzenie Nr V/42/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. zamówień publicznych Szczegóły
Akty prawne 18.02.2020 Zarządzenie Nr V/41/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/38/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji. Szczegóły