Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 17.02.2020 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – częsć północna” w Solcu Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko – etap uzgodnień Szczegóły
Akty prawne 13.02.2020 Zarządzenie Nr V/39/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej Szczegóły
Akty prawne 13.02.2020 Zarządzenie Nr V/35/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – informatyka Szczegóły
Akty prawne 11.02.2020 Zarządzenie Nr V/29/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/176/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 5.12.2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 07.02.2020 Zarządzenie Nr V/31/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 07.02.2020 Zarządzenie Nr V/30/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zatwierdzenia programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim i Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 05.02.2020 Zarządzenie Nr V/25/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 05.02.2020 Zarządzenie nr V/27/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadanie służącego osiągnięcia celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.02.2020 Zarządzenie Nr V/23/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenie jej regulaminu oraz zasad działania Szczegóły
Akty prawne 05.02.2020 Zarządzenie Nr V/22/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły