Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.02.2020 Zarządzenie Nr V/26/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie udzielenia dotacji spółce wodnej działającej na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.02.2020 Zarządzenie Nr V/7/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.02.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Biuro Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2020 Zarządzenie Nr V/10/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali i pomieszczeń użytkowych będących własnością Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.02.2020 Zarządzenie Nr V/9/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.02.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim, przebudowie dróg gminnych wraz z budową infrastruktury pieszo-rowerowej praz przebudowie oświetlenia ulicznego w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.02.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Leśna, Strumykowa, Leona Wyczółkowskiego na terenie miasta Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 04.02.2020 Zarządzenie Nr V/24/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej Szczegóły
Akty prawne 03.02.2020 Zarządzenie Nr V/28/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 03.02.2020 Zarządzenie Nr V/13/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły