Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/201/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wyznaczenia Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/200/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/195/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/16/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.01.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Wydziale Organizacji w Biurze Informatyzacji i Rozwoju Systemów Informatycznych Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 Szczegóły
Akty prawne 20.01.2020 Zarządzenie Nr V/160/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.01.2020 Uchwała Nr XV/…/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 17.01.2020 Uchwała Nr XV/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela Szczegóły
Akty prawne 17.01.2020 Uchwała XV/…../20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 17.01.2020 Uchwała XV/…../20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły