Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.01.2020 Zarządzenie Nr V/196/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Zarządzenie Nr V/4/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku Szczegóły
Akty prawne 07.01.2020 Zarządzenie Nr V/1/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 03.01.2020 Zarządzenie Nr V/69/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” Szczegóły
Akty prawne 02.01.2020 Zarządzenie Nr V/198/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie Regulaminu przyznawania Nagrody Burmistrza MiG Solec Kujawski dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie miasta i gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.01.2020 Zarządzenie V/189/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizację i przebudowę segmentu C wraz z łącznikiem budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Zarządzenie nr V/201/2019 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 31.12.2019 Zarządzenie nr V/200/2019 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.12.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Białkowskiej z dnia 27.12.2019 roku Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.12.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Wojciecha Lutowskiego złożone w związku z powierzeniem funkcji Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły