Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/107/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/106/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Solec Kujawski na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/105/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/104/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/103/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Uchwała Nr XIII/102/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Zarządzenie Nr V/175/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 27.11.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Solec Kujawski, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2023 r. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2019 Zarządzenie Nr V/174/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudową oświetlenia ulicznego Szczegóły
Akty prawne 29.11.2019 Zarządzenie Nr V/173/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 22.11.2019 Uchwała Nr XIII/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Solca Kujawskiego na lata 2020-2022 Szczegóły