Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.11.2019 Uchwała Nr XIII/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Szczegóły
Akty prawne 22.11.2019 Uchwała Nr XIII/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego Szczegóły
Akty prawne 22.11.2019 Uchwała Nr XIII/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 22.11.2019 Zarządzenie Nr IV/187/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości Szczegóły
Akty prawne 20.11.2019 Zarządzenie Nr V/172/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.11.2019 Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.411.168.2019.AT) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 Zarządzenie Nr V/171/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2026 Szczegóły
Akty prawne 18.11.2019 Zarządzenie Nr V/170/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2019 Postanowienie zmieniające postanowienie Burmistrza Solca Kujawskiego o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej Nr 3, ujęciu wód podziemnych dla Drobex-Agro Sp. z o.o. w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.11.2019 Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.411.164.2019.KB) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły