Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.09.2019 Zarządzenie Nr V/141/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 09.09.2019 Zarządzenie Nr V/140/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.09.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Wiesława Nowaka – Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina Szczegóły
Akty prawne 06.09.2019 Uchwała Nr X/78/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2026 Szczegóły
Akty prawne 06.09.2019 Uchwała Nr X/77/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.09.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Marzenny Kuczkowskiej, w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Zarządzenie Nr V/139/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/157/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/88/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego – Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/87/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 02.09.2019 Uchwała Nr X/83/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30.08.2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia Szczegóły