Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.07.2021 Zarządzenie nr V/74/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.07.2021 Zarządzenie nr V/73/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.07.2021 Zarządzenie Nr V/62/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu, koordynującego uroczyste obchody świąt państwowych, narodowych i lokalnych na terenie Gminy Solec Kujawski oraz określenia zakresu działania zespołu Szczegóły
Akty prawne 29.06.2021 ZARZĄDZENIE NR V/70/21 BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO Z DNIA 29 CZERWCA 2021 ROKU w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/60/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 29.06.2021 ZARZĄDZENIE NR V/69/21 BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO Z DNIA 24 CZERWCA 2021 ROKU w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 29.06.2021 ZARZĄDZENIE NR V/68/21 BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO Z DNIA 24 CZERWCA 2021 ROKU w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 24.06.2021 Zarządzenie Nr V/67/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/60/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 24.06.2021 Zarządzenie Nr V/66/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr V/59/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:”Rozbudowa istniejącego zakładu ubojni drobiu o magazyn wysokiego składowania (…) na dz. 990/4, 990/10 i 994 obręb M. Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 18.06.2021 Uchwała Nr XXX/250/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Solec Kujawski na rok szkolny 2021/2022 Szczegóły