Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.10.2019 Zarządzenie Nr V/167/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie projektów statutów sołectw i osiedli Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.10.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. rozwoju gminy Szczegóły
Akty prawne 11.10.2019 Zarządzenie Nr V/159/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany statusu lokalu socjalnego położonego przy ul. Toruńskiej 79/5 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 11.10.2019 Zarządzenie Nr V/157/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy i ustalenia za ten dzień pracującej soboty Szczegóły
Akty prawne 10.10.2019 Zarządzenie Nr V/150/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej i ogłoszenia konkursu na plakat z okazji setnej rocznicy powrotu Solca Kujawskiego do Polski Szczegóły
Akty prawne 08.10.2019 Zarządzenie Nr V/156/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 051075C, tj. ulicy Średniej na odcinku od ul. Orzechowej do ul. Haskiej w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.10.2019 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o.”, w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 07.10.2019 Zarządzenie Nr V/153/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2019 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023″ Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 03.10.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Wiesława Nowaka, złożone w związku z powierzeniem stanowiska Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia Szczegóły