Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.08.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Solca Kujawskiego Szczegóły
Akty prawne 23.08.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo oraz Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratek” na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.08.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia Szczegóły
Akty prawne 23.08.2019 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 22.08.2019 Zarządzenie Nr V/129/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 21.08.2019 Zarządzenie Nr V/135/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 14.08.2019 Zarządzenie Nr V/126/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych Szczegóły
Akty prawne 13.08.2019 Zarządzenie Nr V/134/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej Szczegóły
Akty prawne 06.08.2019 Zarządzenie Nr V/133/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Szczegóły
Akty prawne 06.08.2019 Zarządzenie Nr V/117/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczania udzielonych zaliczek Szczegóły