Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.08.2019 Zarządzenie Nr V/109/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 02.08.2019 Zarządzenie Nr V/131/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka Szkolna” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.08.2019 Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o.”, w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.08.2019 Zarządzenie Nr V/116/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych z tytułu opłaty skarbowej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 Zarządzenie Nr V/130/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni meblowej w m. Wypaleniska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 24.07.2019 Zarządzenie nr V/128/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.07.2019 Gmina Solec Kujawski Ogłasza nabór na realizację usług trenera aktywności fizycznej w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 22.07.2019 Zarządzenie NR V/127/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr V/125/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły