Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr V/124/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr V/123/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr V/121/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości gruntowych oraz najem lokali i pomieszczeń użytkowych będących własnością Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie V/120/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Uchwała Nr IX/76/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2025 Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Uchwała Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 16.07.2019 Uchwała Nr IX/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia … lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023. Szczegóły
Akty prawne 16.07.2019 Uchwała Nr IX/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia … lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu Aktywności Lokalnej Gminy Solec Kujawski na lata 2019-2025. Szczegóły
Akty prawne 15.07.2019 Zarządzenie Nr V/122/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pobierania opłat z automatu wrzutowego samoobsługowej toalety publicznej na terenie Punktu Obsługi Pasażerów w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 15.07.2019 Zarządzenie Nr V/119/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr IV/34/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie udostępniania kanałów technologicznych, których właścicielem jest gmina Solec Kujawski oraz ustalania wysokości opłat za ich udostępnianie Szczegóły