Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.08.2019 Zarządzenie Nr V/126/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych Szczegóły
Akty prawne 13.08.2019 Zarządzenie Nr V/134/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej Szczegóły
Akty prawne 06.08.2019 Zarządzenie Nr V/133/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Szczegóły
Akty prawne 06.08.2019 Zarządzenie Nr V/117/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia zasad wypłaty i rozliczania udzielonych zaliczek Szczegóły
Akty prawne 06.08.2019 Zarządzenie Nr V/109/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 02.08.2019 Zarządzenie Nr V/131/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka Szkolna” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.08.2019 Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o.”, w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.08.2019 Zarządzenie Nr V/116/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych z tytułu opłaty skarbowej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 Zarządzenie Nr V/130/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.07.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni meblowej w m. Wypaleniska, gm. Solec Kujawski Szczegóły