Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.12.2018 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31.12.2018 r., znak: ROŚiR.6220.1.6.2018 – „budowa zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych” (zmiana decyzji) Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Zawiadomienie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 17.12.2018 r., znak: ROŚiR.6220.1.8.2018 dot. budowy lakierni meblowej na działce nr ew. 108/23, obręb Wypaleniska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23.11.2018 r., znak: ROŚiR.6220.7.2013 – . „Rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej w Gospodarstwie Rolnym Hodowla Drobiu (…), polegająca na rozbudowie trzech istniejących budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadę dodatkowych 90 000 stanowisk (360 DJP)” Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31.10.2018 r., znak: ROŚiR.6220.1.8.2018 – dot. budowy lakierni meblowej na dz. nr ew. 108/23, obręb Wypaleniska [Nr 0005], gm. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.10.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29.10.2018 r., znak: RL.6220.16.2017 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka o sprostowaniu omyłki pisarskiej w obwieszczeniu z dnia 04.09.2018 r., znak: RL.6220.16.2017 Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 02.10.2018 r., znak: ROŚiR.6220.1.6.2018 – „budowa zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych” (zmiana decyzji) Szczegóły
Artykuł 05.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 04.09.2018 r., znak: RL.6220.16.2017 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ul. Bydgoskiej w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 07.05.2018 Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 07.05.2018 r., znak: ROŚiR.6220.1.9.2017 – „zmiana wyposażenia hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem biurowym i socjalno-sanitarnym na terenie Papiery Powlekane „Pasaco” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26.03.2018 r., znak: RL.6220.16.2017 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ul. Bydgoskiej w Solcu Kujawskim” Szczegóły