Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.12.2019 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4.12.2019 r. w sprawie wniesienia zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2014 r….. Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 03.12.2019 r., znak: ROŚiR.6220.23.2016, dot. przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku ze złoża WYPALENISKA I” w m. Wypaleniska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 02.12.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.2.2019, dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji magazynowania gazu propan lub propan-butan przeznaczonej do zasilania palnika technologicznego suszarni zbóż na terenie DROBEX-AGRO Sp. z o.o.”, w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 14.11.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.11.2018, dot. przedsięwzięcia polegającego na „otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu” przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Zawiadomienia i obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy r. w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń” Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.10.2019 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ulicach: Gierlińskiego, Sikorskiego, Bitwy Warszawskiej, Armii Krajowej, Jemiołowej i Cyprysowej w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Zawiadomienia o przedłużeniu terminu z dnia 3.10.2019 r. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie z dnia 3.09.2019 r. Szczegóły
Artykuł 06.09.2019 Zawiadomienia o przedłużeniu terminu z dnia 3.09.2019 r. Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 02.09.2019 r., znak: ROŚiR.6220.1.11.2018, dot. „otworzenia punktu do zbierania lub przeładunku złomu” przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim Szczegóły