Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2020

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.12.2020 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10.12.2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.10.2020 – dot. przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania zakładowej podczyszczalni ścieków na terenie Zakładu Uboju Drobiu p.D. Drobex Sp. z o.o. (…) Szczegóły
Artykuł 04.12.2020 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 03.12.2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.8.2020 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa (…) Szczegóły
Artykuł 04.12.2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.11.2020 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW/mko.19 o przekazaniu do WSA skargi na postanowienie GDOŚ dot. uchylenia postanowienia RDOŚ dla przedsięwzięcia Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle(…) Szczegóły
Artykuł 02.12.2020 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 01.12.2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.5.2020 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku metali ziem rzadkich(…) Szczegóły
Artykuł 10.11.2020 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 9.11.2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.5.2020 – dot. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do przetwarzania rozpuszczalników palnych i niepalnych (…) Szczegóły
Artykuł 03.11.2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.10.2020 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.19.2020.mk.13 – dot. przedłużenia terminu sprawy „Budowa drogi ekspresowej S-10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń”. Szczegóły
Artykuł 23.10.2020 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23.10.2020 r,, znak: ROŚiR.6220.1.4.2018 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych (…) w m. Makowiska Szczegóły
Artykuł 15.10.2020 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 14.10.2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.6.2020 – dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (kanalizacja w ul. Średniej i Jagodowej) Szczegóły
Artykuł 06.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 6.10.2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.5.2020 dot. budowy instalacji do odzysku metali ziem rzadkich (…) Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Informacja Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29.09.2020 r.,znak:ROŚiR.6220.1.1.2020 o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna) Szczegóły